Nye EU-regler

EUs miljøbyrå EEA har estimert at mellom 264.000 og 594.000 tonn tekstiler destrueres hvert år i Europa. Det skal det snart bli slutt på.

Snart er det forbudt å kaste usolgte klær 

Nytt EU-regelverk skal forby store produsenter å kaste usolgte klær, sko og tilbehør. Dette vil bidra til at bransjen beveger seg bort fra overproduksjon, mener Miljødirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Europaparlamentet har nå sagt ja til et ambisiøst regelverk om økodesign for bærekraftige produkter. Regelverket skal bidra til å redusere avfallsmengdene og stille krav til at produkter blir mer bærekraftige. 

Dette vil gi positive klima- og miljøeffekter, tror Miljødirektoratet.

Skal forebygge destruksjon

Det nye regelverket pålegger bedriftene å innføre tiltak for å forebygge destruksjon av alle typer usolgte varer. Et forbud mot destruksjon av usolgte varer kan også bli innført for andre produktgrupper på sikt.

Når regelverket er blitt en del av EØS-avtalen, vil det gjelde i Norge også.

– Det nye regelverket skal sørge for at produktene vi bruker daglig varer lengre og blir enklere å reparere. Det vil bidra til at vi ikke like ofte erstatter produktene med nye. De nye reglene vil også gjøre produktene mer energi- og ressurseffektive. Alt dette vil redusere miljø- og klimabelastningen av forbruket vårt, fremhever Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Gjelder de store klesprodusentene

EUs miljøbyrå EEA har estimert at mellom 264.000 og 594.000 tonn tekstiler destrueres hvert år i Europa, før de brukes. 

Opptil 80 prosent av miljøbelastningen til et produkt kan avgjøres i designfasen

Ellen Hambo, miljødirektør

EU har nå bestemt at det blir forbudt å destruere usolgte klær, sko og tilbehør. Det betyr at det ikke lenger blir mulig å gjenvinne materialene, eller forbrenne usolgte klær, sko og tilbehør. Forbudet vil i første omgang gjelde de store klesaktørene.

Fordelene med økodesignkrav

Økodesignkrav vil kunne forbedre mange aspekter ved et bestemt produkt

 • holdbarhet og pålitelighet
 • mulighet for ombruk
 • mulighet for oppgradering, reparasjon, vedlikehold og istandsettelse
 • innhold av stoffer som gir grunn til bekymring
 • energiforbruk og energieffektivitet
 • ressursforbruk og ressurseffektivitet
 • vannforbruk og effektivisering av vannforbruk
 • innhold av materialgjenvunnet råvare
 • mulighet for refabrikkering og materialgjenvinning
 • mulighet for materialutnyttelse
 • karbon – og miljøfotavtrykk
 • forventet avfallsgenerering

– Klær produseres i unødvendig store mengder. Mange av dem har en kvalitet som gjør at de ikke varer lenge. Å kaste usolgte og returnerte klær, er å sløse med verdifulle ressurser. Dette er ikke i tråd med en sirkulær økonomi, mener miljødirektøren.

De miljø-verste produktene først

Når det regelverket er på plass, vil det komme nye regler med konkrete krav til økodesign for bestemte produktgrupper. Målet er blant annet å redusere miljø- og klimabelastningen fra dem.

Tekstiler, møbler, stål, jern, aluminium, dekk, maling og elektronikk vil være blant de første produktene som får nye økodesignkrav. Flere og flere produktgrupper vil etter hvert bli pålagt økodesignkrav, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Det er spesielt produkter som har stor miljø- og klimapåvirkning og som har stort potensial for forbedring som vil prioriteres først.

Bærekraftige produkter den nye normen

– Opptil 80 prosent av miljøbelastningen til et produkt kan avgjøres i designfasen. Da er det helt klart at økodesignregelverket er et svært viktig virkemiddel i omstillingen til en sirkulær økonomi, sier Ellen Hambro.

Eksempler på krav til økodesign er en minimumsholdbarhet til et produkt ved vanlig bruk, forbud mot teknikker som gjør reparasjon vanskelig og at produktet skal inneholde materialgjenvunnet råvarer. Kravene til økodesign vil variere fra produktgruppe til produktgruppe.

Hva skjer i en sirkulær økonomi?

 • I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen.
 • Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

Ved å pålegge økodesignkrav for en produktgruppe, vil man sikre seg at produktene som er lite bærekraftige, forsvinner fra markedet og etter hvert blir erstattet av produkter som er mer bærekraftige.

Bedre informasjon om produkter

Informasjon om hvor bærekraftige produktene våre er, vil bli tilgjengelig gjennom for eksempel en QR-kode. Et digitalt produktpass vil hjelpe forbruker og bedrifter å gjøre miljøriktige valg.

Myndighetene vil også ha nytte av informasjonen i det digitale passet for å kontrollere at de nye reglene er overholdt.

Noen produkter vil i tillegg ha et merke med informasjon om blant annet hvor lett det er å reparere produktet.

Videre prosess

Det forventes at regelverket vedtas rent formelt på et møte mellom EUs medlemsland i Rådet innen kort tid. 

De første produktspesifikke rettsaktene med nye økodesignkrav som følge av dette regelverket ventes vedtatt i EU rundt 2025/2026. Det vil som regel være en periode på 18 måneder fra de er vedtatt, til de vil gjelde, opplyser Miljødirektoratet.

Powered by Labrador CMS