Offentlige innkjøp av lokalmat

Ansettelsesutvalget vil gjøre det lettere for det offentlige å gå til innkjøp av lokal og økologisk mat.

Forslag til nye anskaffelsesregler:
KS ber om lengre høringsfrist

Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) ønsker mer tid til å behandle forslagene til ny Lov om offentlige anskaffelser og ber regjeringen om å utsette høringsfristen til i hvert fall 1. oktober.

Publisert Sist oppdatert

KS organiserer samtlige kommuner og fylkeskommuner. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) gjorde norsk kommunalforvaltning offentlige innkjøp for i overkant av 287 milliarder kroner i 2022.  

Det offentlige samlet kjøper varer og tjenester for hele 740 milliarder kroner i året (tall fra 2023). Enorme summer, med andre ord.

16. mai la Anskaffelsesutvalget fram sin andre delutredning, NOU 2024:9 Ny lov om offentlige anskaffelser. Samme dag sendte Nærings- og fiskeridepartementet forslagene ut på høring, med frist 16. august.

Blant høringsinstansene er også Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Viktig for lokale matprodusenter

Forslagene til nye anskaffelsesregler er i høyeste grad også interessant for produsenter av lokal og økologisk mat.  Ansettelsesutvalget vil nemlig gjøre det lettere for det offentlige å gå til innkjøp av nettopp lokal og økologisk mat.

Daværende næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ba i slutten av 2022 anskaffelsesutvalget om å vurdere endringer som sikrer at offentlige anskaffelser har en utforming og størrelse som gjør det mulig for lokale og regionale leverandører å delta i konkurransen om hele eller deler av offentlige oppdrag.

I tillegg ble utvalget bedt om å vurdere muligheten til å velge lokale og regionale leverandører, innenfor det EØS-rettslige handlingsrommet.

Mange ønsker politisk behandling

KS mener at høringsfristen 16. august er altfor kort og viser til at både kommuner og fylkeskommuner har meldt inn behov for å behandle forslagene politisk i kommunestyrer og fylkesting. 

Mange av dem samles imidlertid først etter sommerferien når høringsfristen er gått ut. Derfor bør den forlenges.

Kort om anskaffelsesutvalget

  • Anskaffelsesutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. november 2022.
  • Det ble bedt om å gå gjennom regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer. 
  • Arbeidet skulle deles i to. Første delutredning ble lagt fram 10. november 2023, og har tittelen NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser. 
  • Den andre delutredningen gjelder spørsmål om sikkerhet og beredskap, lokale og regionale leverandører, åpenhet om eierskap og skatt, geografisk virkeområde, reglene om avvisning og håndheving. 
  • I tillegg legger utvalget fram forslag til ny lov om anskaffelser i forsyningssektorene og ny lov om konsesjonskontrakter.

Dessuten er lovforslaget for viktig og omfattende at det bør utsettes for hastverk, poengterer KS.

«Anskaffelsesutvalget har blant annet foreslått omfattende endringer i dagens håndhevingssystem for offentlige anskaffelser. De vil ha stor betydning for KS’ medlemmer. Det er derfor viktig at det er nok tid til å utarbeide grundige og gjennomtenkte høringssvar», skriver organisasjonen på sine nettsider.

KS oppfordrer både kommunene og fylkeskommunene om å følge hovedorganisasjonens eksempel og be regjeringen om ny og lengre frist for å kunne behandle forslagene til ny Lov om offentlige anskaffelser.

KS Advokatene og KS Anskaffelsesforum (KSA) inviterer for øvrig til webinar for å gå gjennom forslagene til nye bestemmelser. Det retter seg først og fremst mot kommunale og fylkeskommunale innkjøpere.

Powered by Labrador CMS