Jordbruksoppgjøret 2024

Markus Lohne Hustad er skuffet over at årets jordbruksoppgjør ikke ga marsjordre om en tydelig satsing på økologisk produksjon.

Skuffet over partenes tafatte satsing
på økologisk matproduksjon

Økologisk Norge mener at årets forhandlinger om jordbruksoppgjøret ikke resulterte i en tydelig satsing på økologisk produksjon. – Skuffende, sier daglig leder Markus Lohne Hustad.

Publisert Sist oppdatert

Det er særlig utfordrende for økologisk frukt, grønt og korn, understreker han overfor Økologisk24. 

– Vi ser ikke at tiltakene i jordbruksforhandlingene vil gjøre situasjonen for disse produsentene bedre i 2025, kommenterer Lohne Hustad. 

Han er enig med bondeorganisasjonene i at det er bra at forhandlerne klarte å løfte økonomien til bonden og at jobben med å tette inntektsgapet har startet. Det er selvsagt også bra for de økologiske bøndene når økonomien i bunn blir bedre, synes Økologisk Norges daglige leder.

Savner et ekstra øko-løft

–  Men når det ikke blir gitt et ekstra løft for dem som driver økologisk, så svekkes heller insentivene, på et tidspunkt hvor de burde blitt styrket, understreker Lohne Hustad. 

I tiden framover blir det viktig å jobbe for at revideringen av Nasjonal strategi for økologisk jordbruk blir mest mulig i tråd med evalueringen fra i fjor,  påpeker han.

–  Den viser tydelig hva et samlet landbruk mener som må til for å sikre et framtidig økologisk landbruk i Norge, sier Markus Lohne Hustad. 

Kort om nasjonal strategi for økologisk jordbruk

  • Arbeidet med utvikling av økologisk jordbruksproduksjon i Norge bygger på Nasjonal strategi for økologisk jordbruk fra 2018. 
  • Strategien har tre innsatsområder: kunnskap og kompetanse, legge til rette for økologisk produksjon og utvikling av en effektiv verdikjede. 
  • Den ble evaluert av Oxford Research i 2023. Landbruks- og matdepartementet skal revidere strategien i løpet av inneværende år. Revidert strategi skal etter planen gjelde fra 2025. 
  • Økologisk matproduksjon utgjør en del av matmangfoldet og er utpekt som en sentral spydspiss for utvikling av bærekraftige produksjonsløsninger. 
  • I Meld. St. 11 (2023–2024), strategien for økt selvforsyning av jordbruksvarer, understrekes det at et viktig element i strategien for økt selvforsyning er å arbeide med markedsretting mot forbrukere som etterspør mat i ulike kategorier og prisklasser, herunder økologisk mat. 
  • Store deler av forbruket av økologisk mat her til lands er per i dag dekket av import, også varer det er mulig å produsere i Norge.

Kilde: statens tilbud til bondeorganisasjonene

Powered by Labrador CMS