Jordbruksoppgjøret 2024

Andelen av befolkningen som spiser de anbefalte «5 om dagen», har gått betraktelig ned de siste årene og ligger nå på 18,6 prosent. «Det store norske Grøntløftet» skal bidra til å snu denne trenden.

«Det store norske Grøntløftet» skal få oss
til å spise sunnere – nå kommer pengene

Vi er slett ikke så flinke til å spise frukt og grønt som vi elsker å tro selv.  Ikke en gang hver femte av oss spiser de mye omtalte «fem om dagen». Et treårig prosjekt skal få fart på saken.

Publisert Sist oppdatert

I mars 2020 ble rapporten «Grøntsektoren mot 2035» lagt fram. Den ble laget av  det rådgivende utvalget for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren.  

Utvalgets ambisjon var «fem om dagen» for så mange som mulig, altså at hver av oss spiser fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag.

Som oppfølging av «Grøntsektoren mot 2035» ble det i jordbruksavtalen 2020 satt av økonomiske midler til gjennomføring av forprosjektet «Økt etterspørsel etter norsk grønt», skriver staten i tilbudet til bondeorganisasjonene under forhandlingene om årets jordbruksoppgjør. 

Det var Stiftelsen Norsk Mat og Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) som sto for regien.

Lansering i løpet av 2024

Prosjektet er blitt videreutviklet til «Det store norske Grøntløftet». Lanseringen skal skje i løpet av inneværende år. Det treårige prosjekt skal jobbe både med samfunns- og forbrukerkommunikasjon. 

I tilbudet formulerer statens forhandlere også hva det store grøntløftet skal inneholde:

  • Det skal inngås forpliktende avtaler mellom aktører i verdikjeden om egne «grøntløfter», med årlig rapportering av måloppnåelse. 
  • Det skal også gjennomføres felleskampanjer mot forbruker som skal inspirere og motivere forbrukere til å velge norsk grønt og frukt.

3x5 millioner kroner til prosjektet

I sitt tilbud fra 6. mai i år foreslår statens forhandlingsutvalg at det avsettes 5 millioner kroner per år i tre år til prosjektet. Bevilgningen tildeles Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG). I tillegg skal OFG styrkes med 2 millioner kroner. 

Samlet bevilgning for neste år blir snaue 30 millioner kroner. 

«Det må arbeides for ytterligere medfinansiering av prosjektet fra aktører i verdikjeden, og det skal rapporteres årlig til avtalepartene om fremdriften og måloppnåelsen i prosjektet», understreker statens forhandlere i sitt tilbud.

Helst norsk alt samma

Opplysningskontoret for frukt og grønt har som formål å stimulere til økt forbruk av frukt, bær, grønnsaker og potet. Det finansieres i hovedsak av midler over jordbruksavtalen. I tillegg får det økonomisk støtte fra Helsedirektoratet til skolefruktprosjektet. 

OFG skal være en aktiv part i at nasjonale målsettinger for grøntsektoren og for helsesektoren nås. Norsk preferanse er førende for dets arbeid gjennom hele året. Det gjøres ved å fremheve norske sesong- og lagringsprodukter, understreker statens forhandlere.

Powered by Labrador CMS