Jordbruksoppgjøret 2024

Markus Hustad, daglig leder i Økologisk Norge, tror at partene i jordbruksoppgjøret kan bli enige om tallfestede for produksjon av økomat og offentlig innkjøp av den.

Håper på enighet om tallfestede økomål

Økologisk Norge er positivt overrasket over signalene partene kommer med under forhandlingene om årets jordbruksoppgjør. Og håper at de enes om et konkret mål for både produksjon av økologisk mat og offentlig innkjøp av den.

Publisert Sist oppdatert

Økologisk Norge har jobbet lenge for innføring av et tallfestet produksjonsmål og et mål for offentlig innkjøp av øko-mat.

– Vi er derfor positivt overrasket over at staten viser til disse anbefalingene i sitt tilbud. Det legger til rette for gode forhandlinger med landbruket, mener Markus Lohne Hustad, daglig leder i Økologisk Norge. 

Behov for et konkret mål

Nasjonal strategi for økologisk jordbruk ble vedtatt i 2018, og i år har Stortinget bestemt at økostrategien skal revideres. 

I midtveisevalueringen sent i fjor var det bred enighet blant medlemmene i styringsgruppen til Landbrukets Økoløft om at det trengs et tallfestet mål for produksjon og offentlig innkjøp av norsk økologisk mat. 

Økoløftet er et samarbeidsprosjekt for å gi økologisk landbruk i Norge, som navnet sier, et løft.

I statens tilbud, som ble lagt fram i dag, vises det til denne midtveisevalueringen av økostrategien. I den pekes det på er at det ikke finnes noe produksjonsmål som gjør at ulike aktører prioriterer økologisk matproduksjon. 

Foreslår årlige handlingsplaner og bedre økotall

Anbefalingene som staten kommer med i sitt tilbud i dag, er å innføre et tallfestet produksjonsmål, utforme årlige handlingsplaner, få bedre statistikk over omsetningen av økologisk mat og bruke offentlige innkjøp som et virkemiddel for å øke den økologiske produksjonen i Norge. 

En ny strategi skal gjelde fra 2025, påpekes det i tilbudet fra staten til de to bondeorganisasjonene. 

Begge parter i jordbruksoppgjøret poengterer utfordringer knyttet til for lite volum og markedssituasjonen. En viktig faktor for å løse disse utfordringene, er nettopp et tallfestet økomål for produksjon og offentlig innkjøp av økologisk mat, understreker Økologisk Norge.

Enighet i sikte

Gjennom prosjektet Landbrukets Økoløft har organisasjonen samarbeidet tett med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag samarbeider om å få på plass dette målet. 

– Nå ser det ut som om det er enighet om dette i årets forhandlinger. Vi håper at begge sider følger opp slik at vi får på plass et økomål vi kan begynne å jobbe etter, sier Hustad til Økologisk24. 

Powered by Labrador CMS