Änglamark

Skålene med fersk øko-laks ble tatt ut av Coop-sortimentet for to år siden.

Øko-laksen ble for dyr

Coop ville tilby kundene øko-laks. Det fikk dyrtiden og lakseprisene en slutt på.

Publisert Sist oppdatert

– Coop Mega satser på økologisk mat og drikke. Det samme gjør også Coop som helhet. Vi ønsket derfor å kunne tilby fersk og røkt økologisk laks, sier Stig Ove Thorkildson, sortimentsjef for fersk og bearbeidet fisk i Coop Norge.

Fra 2016 kunne Coop slå seg på brystet med økologisk oppdrettslaks, produsert av Coast Seafood på Sotra ved Bergen.

Samlet produksjonen

Den første øko-laksen var fersk og lå i en pakning med modifisert atmosfære. I etterhånd kom også en røkt variant fra leverandøren på Sotra. Begge var merket med Änglamark – Nordens største serie med økologiske produkter.

Coop satset optimistisk, men opplevde likevel at volumet ikke ble som ønsket.

– Etter hvert medførte det at vi samlet all produksjon av øko-laks på Sotra, husker Stig Ove Thorkildson.

Å ha alt på ett sted gav bedre kontroll de gangene råstoff-situasjonen var usikker. Øko-laksen ble solgt i hele Coop Mega, hos Obs og i store Extra-butikker. Men rullerte etter hvert for dårlig.

Først den ferske

For to år siden forsvant den ferske øko-laksen ut av Coop-sortimentet. Den røkte varianten led samme skjebne i fjor. Forklaringen kan oppsummeres med to ord: dyrtid og laksepriser.

– Dyrtiden fikk kundene til å velge bort øko-laksen som koster mer enn vanlig laks, fremholder Stig Ove Thorkildson, som ser at den alminnelige lakseprisen ikke akkurat gir drahjelp for tiden.

– Prisene er hinsides, erklærer han, men kan lite gjøre.

Laks er en råvare som får prisene fastsatt på laksebørsen, som befinner seg i Bergen. Lakseprisene endrer seg av flere grunner, tilbud og etterspørsel er en faktor. I tillegg medfører en lang kald vinter at laksen ikke legger på seg som forventet. Det kan føre til at slaktingen blir utsatt, og skape knapphet i markedet.

Godt salg av øko-blåskjell

Laks har ikke all verdens holdbarhetstid i disken, så øko-laksen gav høyt svinn. Også det påvirket at den forsvant ut av Coop-butikkene.

– Er det noen mulighet for at den kan komme tilbake?

– Vi vurderer det jevnlig. Slik lakseprisene er for tiden, er det neppe aktuelt, fremhever Stig Ove Thorkildson.

I dagligvarebutikkene pleier prisen på røkt laks generelt å være ganske forbrukervennlig. Likevel er det ikke aktuelt for Coop å satse på en økologisk variant.

Økologisk sjømat betyr ikke bare øko-laks.

– Alle blåskjell Coop selger er økologiske. Og de selger bra, påpeker Stig Ove Thorkildson, det vil si hos Coop Mega, Obs og i store Extra-butikker.

En forklaring kan være prisen som ligger rundt 70 kroner kiloen i øyeblikket.

I fiskediskene til utvalgte Coop Mega-butikker hvor kundene etterspør og velger økologisk laks, skal man kunne få fersk, økologisk laks, på linje med annen fersk fisk som er lagt ut i disken. 

Tilgangen til økologisk laks er begrenset igjennom året, noe som er en utfordring. De butikkene som har kundegrunnlaget, prøver likevel å skaffe laks av denne typen. 

Myndighetene stiller krav

– Oppdrett av økologisk laks skal tilfredsstille kravene som myndigheten stiller, sier Stig Ove Thorkildson. 

Økologisk laks er foret økologisk, i tillegg til at det er færre laks i merdene. Villaks er ikke økologisk: Man vet ikke helt hva den får i seg.

Powered by Labrador CMS