Matforsyning

Felleskjøpet deler ut over 20.000 settepoteter i sin landsomfattende aksjon. Hensikten er å sette fokus på at vi alle kan bidra til økt selvforsyning.

Hele sju av ti synes at vi må dyrke
mer av maten vår selv

Godt over halvparten av befolkningen mener at vi må produsere mer av maten selv. I dag starter Felleskjøpet Agri en aksjon for å vise hvordan. Hele 20.000 settepoteter skal deles ut.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av det siste året har det kommet tre offentlige utredninger rundt temaet beredskap, matsikkerhet og sjølforsyning. 

I mars offentliggjorde regjeringen stortingsmeldingen om strategi for økt sjølforsyning, hvor målet er å løfte den norske sjølforsyningsgraden fra dagens 40 prosent og opp til 50 prosent.

Fol vil lære hvordan de kan dyrke mat

Nå viser ferske tall at dette er et tema som også opptar den norske befolkningen. 

I en fersk undersøkelse, gjort av Norstat for Felleskjøpet, svarer 72 prosent at de er enige i påstanden om at vi må produsere mer mat sjøl for å øke sjølforsyningsgraden vår. 

I samme undersøkelse svarer over halvparten av det norske folk at de gjerne vil lære mer om å dyrke sin egen mat.

– Dette er svært interessante tall, og det underbygger konklusjonen til Totalberedskapskommisjonen: Vi må ruste oss for en usikker framtid og umiddelbart legge planer for økt sjølforsyning, oppfordrer Anne Jødahl Skuterud, nylig gjenvalgt styreleder i Felleskjøpet Agri og landbrukets representant i Totalberedskapskommisjonen. 

Dette er «Klar, ferdig, så»

  • En ektefølt oppfordring til å komme i gang med hjemmedyrking.
  • Økt hjemmedyrking bidrar til økt sjølforsyning.
  • Gjennom «Klar, ferdig, så» vil Felleskjøpet dele ut rundt 7.500 bøtter  – alle med en sertifisert settepotet satt i jord.
  • Til sammen deler Felleskjøpet ut over 20.000 sertifiserte, norske settepoteter gjennom «Klar, ferdig, så».
  • Én settepotet kan gi én kilo poteter.

Nordmenn blir mer opptatt av selvforsyning jo eldre de blir.

Skuterud peker på et annet interessant funn: Nordmenn blir mer opptatt av selvforsyning jo eldre de blir. 

Hele 82 prosent av nordmenn over 60 år mener vi må produsere mer mat selv.

Derimot er det de yngre blant oss, personer mellom 30 og 39 år, som er mest interessert i mer kunnskap rundt matproduksjon.

– Den beste beredskapen vi kan ha, er en høyest mulig matproduksjon, som også er bærekraftig. Jeg er blitt fortalt at det i Norge finnes 1 million dekar plen. Hvis flere av oss bruker litt av plenen til å dyrke mat, så vil det bidra til selvforsyningsgraden vår, påpeker Skuterud.

Kun halvparten opptatt av norskprodusert mat

I Norstat-undersøkelsen stilles det også spørsmål rundt viktigheten av matens opprinnelse. 

Kun 52 prosent av oss svarer at de er helt eller delvis enig i dette utsagnet: «Jeg er opptatt av at maten jeg kjøper i butikken har norsk opprinnelse.» 

Dette er også et tema som opptar kvinner mer enn menn, viser undersøkelsen.

Tid, kunnskap og plass framheves blant årsakene som hindrer oss i å dyrke vår egen mat.

Deler ut 20.000 settepoteter

Skuterud mener at både konklusjonene i de offentlige utredningene og tallene fra Norstat-undersøkelsen viser at det norske landbruket er et avgjørende virkemiddel for å nå målet om økt sjølforsyning.

– Jobben norske bønder gjør for matproduksjonen er uvurderlig, men sjølforsyning handler også om valgene vi forbrukere tar. Vi mener nordmenn kan lære litt av bonden, sier Anne Jødahl Skuterud.

Selvforsyning handler også om valgene vi forbrukere tar. Vi mener nordmenn kan lære litt av bonden.

Anne Jødahl Skuterud, Felleskjøpet Agri

Siste uken i april gjennomfører Felleskjøpet Agri den landsdekkende aksjonen «Klar, ferdig, så», en kampanje som retter fokus mot matberedskap og økt sjølforsyning i Norge. 

Ved å overføre litt av bondens kunnskap om matproduksjon, kommer flere i gang med hjemmedyrking. På denne måten kan alle bidra til økt sjølforsyning, mener Skuterud.

Gjennom flere arrangementer skal bondesamvirket dele ut til sammen over 20.000 sertifiserte settepoteter, mange satt i en gul Felleskjøpet-bøtte med litt jord. Kampanjen starter på Festplassen i Bergen i dag 22. april, flytter seg deretter til Trondheim 24. april, og så til Oslo S fredag 26. april.

Lørdag 27. april blir det aktiviteter med utdeling av settepoteter og gule bøtter ved alle avdelingene til Felleskjøpet Agri fra nord til sør.

Ga seks tonn med poteter

– I fjor delte vi ut 6.000 sertifiserte settepoteter. Det ble dyrket poteter i hager og på balkonger fra Bjølsen til Balsfjord. I fjor ga aksjonen en potetavling på seks tonn med poteter. I år håper vi enda flere nordmenn vil følge oppfordringen vår om å komme i gang med hjemmedyrking, sier Line Hildonen Ramstad, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Felleskjøpet Agri.

Her skjer det:

  • Mandag 22. april: Bergen, Festplassen
  • Onsdag 24. april: Trondheim, Trondheim Torg
  • Fredag 26. april: Oslo, utenfor Oslo S
  • Lørdag 27. april: Utdeling av bøtter med potet i alle butikkene til Felleskjøpet Agri landet rundt.
Powered by Labrador CMS