Det er allerede satt i gang en rekke tiltak gjennom Nofimas økologiprogram for å øke produksjon og foredling av økologisk mat. Og mer kan det bli.

Lyst til å bli økoprodusent?
Nofima tilbyr starthjelp

Har du lyst til å produsere økologisk mat, men vet ikke helt hvordan du kan sette i gang? Da kan Nofimas økologiprogram Økomat 2024 være noe å se nærmere på.

Publisert Sist oppdatert

Nofima gir nemlig norske virksomheter over hele landet økonomisk støtte til kjøp av fagkompetanse. Programmet finansieres av Landbruksdirektoratet (LDIR). Nofima er et  matforskningsinstitutt som driver forskning og utvikling innen akvakultur, fiskeri og mat.

Tilbudet retter seg både mot mindre produsenter og større næringsmiddelbedrifter som enten er kommet i gang med eller ønsker å starte produksjon og/eller foredling av økologiske produkter.

God tradisjon

Helt siden 2001 har Nofima fått midler fra Landbruksdirektoratet for å bistå bedriftene i å utvikle og produsere gode, økologiske produkter. Svært mange av produsentene som i dag tilbyr økologiske produkter, har benyttet seg av dette tilbudet, understreker Nofima.

Programmet Økomat 2024 inneholder følgende ordninger:

  • Produkt- og prosessutvikling
  • Produsenter og bedrifter kan få støtte til utvikling med faglig bistand og veiledning med inntil 115.000 kroner innen:

- optimalisering/utvikling av prosesser og resepter med mulighet for prøveproduksjon. 

- bistand til oppskalering i egen bedrift.

- analyser og testing av ferdig produkt (for eksempel kjemisk innhold, næringsinnhold, smak, hygiene).

- utprøving av emballasje.

Besøksordning 

Bedrifter og produsenter får tilbud om gratis besøk og oppfølging i egen bedrift eller besøk i Nofimas lokaler av relevante fagpersoner tilsvarende to dagsverk.

Fagkurs

Nofima setter dessuten opp fagkurs som er av interesse for økologiske produsenter og som bidrar til nettverksbygging. Neste kurs handler om økologisk surdeigsbrød i midten av september.

Mer informasjon legges ut på Nofimas hjemmeside, Facebook og sendes ut til interessenter. 

Powered by Labrador CMS