Økologisk vin

Alkoholfrie drikkevarer er varegruppen med høyest andel økologisk av Vinmonopolets totale salg.

Økologiske drikkevarer får mer plass
i Vinmonopolets hyller 

Sakte, men sikkert får folk øynene opp for økologiske drikkevarer, særlig svakvin. I fjor ble det solgt rundt 7,6 millioner liter – en økning på 2 prosentpoeng, sammenlignet med omsetningen i 2022.

Publisert Sist oppdatert

Vinmonopolets omsetning av økologiske drikkevarer økte med to prosentpoeng i 2023, sammenlignet med året før. Tallene gjelder salget i volum. 

Også andelen økologisk av polets totale omsetning har vokst. Riktignok bare med beskjedne 0,3 prosentpoeng, men den positive trenden fra tidligere år ser ut til å fortsette. 

Åtte prosent øko av totalen

Andelen økologiske drikkevarer utgjør nå åtte prosent av den totale omsetningen gjennom Vinmonopolet i fjor.

Det går fram av Landbruksdirektoratets rapport «Produksjon av økologiske jordbruksvarer» hvor også Vinmonopolets økotall inngår.

I pengeverdi økte Vinmonopolets økologiske omsetning med fire prosent fra 2022 til i fjor.

I 2023 ble det omsatt rundt 7,6 millioner liter med økologisk svakvin, en økning på 2 prosentpoeng fra året før. Økologisk svakvin utgjorde dermed 9,5 prosent av Vinmonopolets totale omsetning.

Størst vekst for alkoholfrie varer

Delt inn i hovedvaregrupper, så er det bare svakvin og alkoholfrie drikkevarer som sto for vekst i 2023, sammenlignet med 2022. Omsetningen til både brennevin, øl og sterkvin falt derimot.

Den prosentvise veksten var desidert størst for alkoholfrie, økologiske produkter. Det ble solgt i underkant av 168.500 liter av den i 2023. Det betyr en økning på ti prosentpoeng, sammenlignet med året før.

Vinmonopolets sortiment av økologiske varer vokste med nesten 500 varer

Dette er også varegruppen med høyest andel økologisk av Vinmonopolets totalsalg. Den utgjorde hele 15 prosent i 2023, viser omsetningstallene for Vinmonopolet. 

Markedet for norsk, alkoholfri drikke er i sterk vekst, fremhever Landbruksdirektoratet i rapporten. Den har vokst fra 5.000 liter i 2019 til hele 96.000 liter i 2023, altså nesten en 20-dobling i løpet av fem år.

Flere økologiske varer i hyllene

En hyggelig nyhet, sett gjennom økobriller, er det faktum at  Vinmonopolets sortiment av økologiske varer har vokst med nesten 500 varer, hvorav nesten alle tilhører kategorien svakvin.  

Omsetningen av økologiske drikkevarer gjennom Vinmonopolet i 2023 i liter, endring fra 2022 og andel økologisk av totalomsetning.
Powered by Labrador CMS