Prosessert mat

Kjøtt ble heftig diskutert da de nye norske kostrådene ble laget, men foreløpig ser det ikke ut til å ha påvirket norske forbrukeres holdning til kjøtt.

Nordmenn vil ha mest mulig rene råvarer 

Å spise mest mulig rene råvarer, og unngå prosessert mat, er det kostholdet som flest nordmenn ønsker å ha, viser en landsrepresentativ undersøkelse av Opinion, utført for MatPrat.

Publisert Sist oppdatert

Én av tre nordmenn oppgir at å spise rene råvarer som kjøtt, fisk, egg og grønnsaker, samt å unngå prosessert mat, er den type kosthold som de gjerne vil oppnå.

Råvarer som melk, egg og kjøtt, kommer helt på topp som de viktigste proteinkildene hos norske forbrukere. 6 av 10 oppgir at deres viktigste kilde til proteiner er animalske matvarer.

Råvarer som melk, egg og kjøtt, kommer helt på topp som de viktigste proteinkildene hos norske forbrukere.

– Dette er ikke overraskende. Proteiner fra råvarer som kjøtt, egg og melk er såpass innarbeidet hos forbrukere at det kan oppleves vanskelig å bytte de ut, særlig om man ikke oppfatter det som nødvendig, sier Anne Zondag, samfunnsanalytiker i MatPrat.

Det er flere kvinner enn menn som mener at det å spise rene råvarer, og unngå prosessert mat, er det kostholdet som er best. For 38 prosent av kvinnene er det aktuelt å velge dette kostholdet, mot 24 prosent av mennene.

Undersøkelsen viser også at en større andel av kvinner enn av menn er vegetarianere (4 mot 2 prosent), pescetarianer (4 mot 1  prosent), fleksiterianer (9 mot 4 prosent). Det er dessuten flest kvinner som har laktoseintoleranse eller melkeproteinallergi (12 mot 5 prosent).

Mer positive til kjøtt i 2024

Kjøtt ble heftig diskutert da de nye norske kostrådene ble laget, men foreløpig ser det ikke ut til å ha påvirket norske forbrukeres holdning til kjøtt. 68 prosent mener at kjøtt er godt og smakfullt. 

Nesten like mange mener at kjøtt er en naturlig del av kostholdet  – 65 prosent.

Dette er matprat.no

  • Nettsiden matprat.no er én av Norges største nettsted for oppskrifter, og tilbyr oppskrifter med alle råvarer. 
  • MatPrat formidler ernæringskunnskap, råvarekunnskap og matlagingskompetanse hos norske forbrukere.

Det er også en viss økning i andelen som mener at kjøtt er næringsrikt i årets undersøkelse, sammenlignet med tall fra fjoråret. Det samme gjelder for andelen som oppgir kjøtt som sunt.

– Det er blitt satt spørsmålstegn av flere aktører ved gevinsten av kjøtt i kostholdet. Det har bidratt til et skarpere søkelys på næringsinnholdet i kjøtt. Folk har fått med seg at få andre råvarer er like næringstette. Så selv om det er mye kontrovers rundt kjøtt, er det få som bestrider næringsverdien, mener Zondag.

Undersøkelsen viser også at de med høyere utdanning er generelt mindre positive til kjøtt enn de med lavere utdanning. En lavere andel av dem med universitets- eller høyskoleutdanning mener at kjøtt er sunt, at kjøtt er rikt på næringsstoffer som det er vanskelig å få tilstrekkelig av når en velger bort kjøtt – og at kjøtt er noe av det beste de vet.

Færre velger bort kjøtt

Menn er generelt mer positive til kjøtt enn kvinner. Flere menn enn kvinner mener at kjøtt er næringsrikt, at det er sunt, at det er enkelt å tilberede og at det er rikt på næringsstoffer det er vanskelig å få tilstrekkelig av ved å velge bort kjøtt.

Når funnene deles inn på alder, er det de under 40 år som opplever i mindre grad at kjøtt er en del av naturlig kosthold enn eldre, men mener i større grad at kjøtt er næringsrikt. 

– Det er blitt satt spørsmålstegn ved gevinsten av kjøtt i kostholdet. Det har bidratt til et skarpere søkelys på næringsinnholdet i kjøtt, sier Anne Zondag, samfunnsanalytiker i MatPrat.

Kjøtt  – sunt eller ikke?

En større andel av de mellom 18 og 29 år (enn av de eldre) mener at kjøtt er sunt, at det er rikt på næringsstoffer som det er vanskelig å få tilstrekkelig av ved å velge bort kjøtt, og at det er mettende.

Selv om det er mye kontrovers rundt kjøtt, er det få som bestrider næringsverdien

Anne Zondag, MatPrat

Av alle som svarte på undersøkelsen, oppgir 61 prosent at de har en grunn til tidvis eller alltid å velge bort kjøtt. Andelen er lavere enn i 2023, da tilsvarende tall var på 66 prosent.

– Tendensen til å velge bort kjøtt har gått litt ned, men det kan skyldes at folk allerede har byttet ut noen av kjøttmiddagene sine med noe annet. Man kan tenke at ønske om redusering av kjøtt har stabilisert seg, at folk er på et nivå de selv opplever som passelig, sier Zondag.

Kjøtt, bærekraft og helse 

Flere enn én av tre, 35 prosent, oppgir at én grunn til å velge bort kjøtt, kan være klima- og utslippstematikk. Andelen er gått siden 2023, da tilsvarende tall var 39 prosent. 

Det samme gjelder for andelen som velger bort kjøtt fordi de ikke oppfatter produksjonen som bærekraftig, som har minsket fra 35 prosent i 2023 til 29 prosent i år. 

Når det gjelder helseperspektivet, er det også en nedgang i å velge bort kjøtt for de som oppfatter at kjøtt bidrar til hjerte- og karsykdommer. Det har minsket fra 22 prosent i fjor til 17 prosent i år.

Tendensen til å velge bort kjøtt har gått litt ned, men det kan skyldes at folk allerede har byttet ut noen av kjøttmiddagene sine med noe annet, mener Matprat.
Powered by Labrador CMS