Urbant landbruk

Erin Dumbauld, bybonde og gartner i U. Reist, er sjefen for den høyt liggende hagen på Økern Portal i Oslo. Takhagen er åpen for alle i sommerhalvåret.

Veileder skal hjelpe kommunene til å sette i gang med lokale dyrkingsprosjekter

Regjeringen oppfordrer kommunene til å legge til rette for urban landbruk. En fersk veileder fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) skal hjelpe dem til å få fart på saken.

Publisert Sist oppdatert

Den nasjonale strategien for urbant landbruk, «Dyrk byer og tettsteder», som ble lansert i februar 2021, ser ut til å ha inspirert til økende aktivitet i landets kommuner. 

For å sette ytterligere fart på utviklingen, lanserer forskningsinstituttet NIBIO nå en veileder som gir kommunene høyst konkrete tips og råd for å lykkes med lokale dyrkingsprosjekter. 

At flere får kunnskap om både dyrking og bevaring av arealer, bidrar til å styrke matsikkerheten i hele landet

Geir Pollestad

Hensikten er rett og slett å få kommunene rundt omkring i landet til å dyrke mat, eller legge til rette for at innbyggerne lar seg friste.

Regjeringen ønsker at flere skal utnytte mulighetene som ligger i urbant landbruk. Det er mangfoldig, og kan for eksempel være andelslandbruk, skolehager, takhager eller pallekarmer.

Økt naturmangfold og verdiskaping

«Det urbane landbruket gjør byene og tettstedene grønnere og triveligere. Det gir rom for økt naturmangfold, bedre folkehelse og økt verdiskaping gjennom nye forretningsmodeller for gårdbrukere og andre produsenter. Byene blir også mer robuste i møte med klimaendringer og økt nedbør», reklamerer Landbruks- og matdepartementet på sine nettsider. 

Urbant landbruk kort forklart

  • Betegnelsen urbant landbruk omfatter private og offentlige aktiviteter knyttet til produksjon av mat, utvikling av grøntstruktur og sirkulær ressursbruk i byer og tettsteder. Alt fra balkongkasser og tak, til villahager, andelshager, parseller, hønsehold og bynære landbruksarealer er inkludert.
  •  Aktivitetene kombinerer ofte flere formål som undervisning, hobby, næringsutvikling og entreprenørskap, sosiale møteplasser, folkehelse, integrering, matkultur, naturmangfold, samt vern av matjord og grøntområder.
  • Kilde:  Den nasjonale strategien for urbant landbruk, «Dyrk byer og tettsteder»

«Å bruke byer og tettsteder til dyrking, beplantning og grønnstrukturer, gjerne kombinert med andre formål, bør i økende grad bli en del av byplanlegging og ny næringsutvikling», fortsetter departementet.

Mer lokal matproduksjon

– Det er flott å se at stadig flere kommuner setter i gang med dyrkingsprosjekter. Med urbant landbruk kan flere bidra til mer lokal matproduksjon. At flere får kunnskap om både dyrking og bevaring av arealer, bidrar til å styrke matsikkerheten i hele landet, mener landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Powered by Labrador CMS