Navnebytte

Debios datterselskap Debio Info bytter snart navn til Debio Marked.

Debio-datter skifter navn

Debio er Norges ledende sertifiseringsorgan innen økologi, bærekraft og kretsløp. Nå bytter datterselskapet Debio Info navnet til Debio Marked, for å trekke et tydeligere skille mellom sertifiseringsvirksomheten og markedsaktivitetene. 

Publisert Sist oppdatert

Debio Info AS er blitt etablert i 2015. Siden det har selskapet vokst og etablert seg som en vesentlig aktør som løfter økologiske og bærekraftige produksjoner på samfunnsagendaen, skriver Debio i en pressemelding. 

Johan Henrik Frøstrup, daglig leder i Debio.

De siste årene er deler av aktivitetene blitt omorganisert. Som følge av det erstatter navnet Debio Marked AS tidligere selskapsnavn. Endringen er gjort for å favne om alle arbeidsområdene i datterselskapet, opplyser Debio.

Skal gi et klarere skille

– Navnet skal kommunisere et tydeligere skille mellom markedsaktivitetene til datterselskapet og den akkrediterte sertifiseringsvirksomheten hos Debio, forklarer daglig leder i Debio, Johan Henrik Frøstrup.

Dette for å ivareta sertifiseringsvirksomhetens habilitet, samt å etterleve merkebrukernes forventninger og de standarder Debio som kontrollorgan er pålagt.

Navnet skal kommunisere et tydeligere skille mellom markedsaktivitetene til datterselskapet og den akkrediterte sertifiseringsvirksomheten hos Debio

Med Debio Marked ønsker organisasjonen å bidra til en styrket satsing på økologisk produksjon og omsetning, kommenterer han videre.

Tettere oppfølging av økomarked og økoforbruker

– Nasjonal strategi for økologisk landbruk legger opp til en norsk etterspørselsdrevet økologisk produksjon. Markedsaktørene har en viktig rolle i å påvirke og møte etterspørselen i markedet, men vi ønsker også å bidra der vi kan, blant annet gjennom en tettere oppfølging av økomarkedet og økoforbrukeren, legger Frøstrup.

Navnet er nytt, men organisasjonen kommer til å beholde sine tidligere underavdelinger, DebioInfo og Matvalget.

Kort om Debio

  • Debio er et ledende sertifiserings-, informasjons- og veiledningsorgan innen økologi, bærekraft og kretsløp. 
  • Selskapets mål er å fremme offentlige måltidssatsninger og å utvikle innovative verdikjeder for økologisk bærekraftig mat.

– Selv om underavdelingen endrer navn, styres vi etter det samme målet om å samarbeide bredt med alle aktører som ønsker å se mer økologisk mat og drikke tilgjengelig i dagligvare, gjennom direktesalg eller på serveringssteder, understreker Johan Henrik Frøstrup.

Sammen til et mer bærekraftig Mat-Norge

Debio Marked AS vil fortsatt være en pådriver for endring, ved å tilby tjenester innen veiledning, formidling og markedskommunikasjon som passer for bønder, kokker, foredlere, leverandørledd og beslutningstakere, skriver Debio videre i pressemeldingen. 

«Selskapet er dedikert til å arbeide sammen med bønder, kokker, foredlere, andre organisasjoner og beslutningstakere i feltet for å skape et mer bærekraftig Mat-Norge», understreker Debio.

Powered by Labrador CMS