Er du lei av å få kommentarer på det du spiser, kan du trøste deg med at det blir bedre med alderen. Det er de yngste som får mest kommentarer, viser undersøkelsen.

Disse kommenterer oftest hva vi spiser

1 av 3 får kommentarer fra andre på det de spiser. Det er særlig én gruppe som kommenterer mer enn andre. 

Publisert

11 prosent får kommentarer på det de spiser fra ektefelle/samboer. Nesten like mange får kommentarer fra kollegaer, viser en ny undersøkelse fra MatPrat, utført av Opinion.

– Vi er litt overrasket over at 10 prosent oppgir at kollegaer kommenterer det de spiser. Det burde man strengt tatt slippe i en kantine fri for ektefeller med kommentartrang, understreker Anne Zondag, senioranalytiker i MatPrat. 

– Samtidig blir jo arbeidsplassens dynamikk gjerne litt som en familie over år. Jeg har blant annet en kollega som ofte kommenterer at en annen blander sammen så mye forskjellig mat. Mat er på mange måter utrykk for noe personlig, og måten man mikser sammen en salat i kantina på, kan jo både vekke beundring og forakt, legger hun til.

Menn får flest kommentarer – fra kona

Blant ektefeller/samboere er det ikke like overraskende menn som er mest utsatt for kommentarer på det de spiser fra sin kjære – 13 mot 10 prosent av kvinnene. 

Det samme gjelder dem som ikke bor sammen. Mennene får mest kommentarer fra sin kjæreste  – 5 mot 3 prosent. Til og med når menn er blant venner, er det de som får høre det mest, 10 prosent mot 7 prosent av kvinnene.

– Dette er kanskje et signal på at en del kvinner bør reflektere over egen oppførsel og kommentarer på mennenes matvalg, selv om vår undersøkelse ikke avdekker hva kommentarene går ut på. Det kan jo tenkes at det ligger omsorg bak, men kommentarer er ofte noe som oppleves som negativt av dem som får dem, poengterer Anne Zondag. 

Dette er kanskje et signal om at en del kvinner bør reflektere over egen oppførsel og kommentarer på mennenes matvalg.

Anne Zondag

Menn opplever at partneren deres har de sterkeste meningene om kostholdet deres, viser den ferske undersøkelsen.

–  Det er slik i denne og andre undersøkelser at kvinner ser ut til å føle sterkere på idealer og moral knyttet til mat og kropp. Det er ekstra uheldig om det er nettopp dette kvinner bidrar til ved å kommentere hva andre har på tallerkenen, sier senioranalytikeren.

Kan være bekymring 

Menn opplever at partneren deres har de sterkeste meningene om kostholdet deres  – 25 prosent av mennene mot 13 prosent av kvinnene. En større andel av kvinner enn av menn oppgir at andre har sterke meninger om kostholdet deres  – 21 mot 14  prosent. 

– Det kan være slik at det noen opplever som kommentarer, er utrykk for at man er bekymret for helsa til mannen, kollegaen eller venninnen sin. Det ligger jo ofte mye godt i dette, men det er jo ikke et fripass til å fungere som en kostholdskommentator i møte med andre, sier Zondag.

Det blir bedre med alderen

Er du lei av å få kommentarer på det du spiser, kan du trøste deg med at det blir bedre med alderen. Det er de yngste som får mest kommentarer, viser undersøkelsen.

Besteforeldre som kommenterer det barnebarnet spiser, blir i størst grad rettet mot barnebarn som er jenter/kvinner. 6 prosent av kvinnene, mot 2 prosent av mennene, oppgir at besteforeldre kommenterer på det de spiser.

De yngste mellom 18 og 29 år får oftere kommentarer på det de spiser fra andre enn de som er eldre, og det fra de fleste – søsken, kjæreste, besteforeldre, fra venner og andre.

Powered by Labrador CMS