Birøkt og plantevernmidler

Birøkt på Aurskog. Akkurat disse bikubene deltok ikke i prosjektet.

– Den undersøkte honningen er ikke representativ for den norske honningen

Norsk institutt for bioøkonomi har påvist rester av ugrasmidler og giftige plantestoffer i norsk honning. Den undersøkte honningen er ikke representativ for den norske honningen, bedyrer Norges Birøkterlag.

Publisert Sist oppdatert

Økologisk24 skrev i går at det hadde blitt funnet forhøyede verdier av ugrasmidlet klopyralid i honningprøver som er blitt samlet inn i Norge – og ba Norges Birøkterlag om en kommentar.

– Undersøkelsen har gitt oss ny innsikt, poengterer seniorrådgiver Bjørn Dahle i Norges Birøkterlag. 

Bjørn Dahle, seniorrådgiver i Norges Birøkterlag, har deltatt i undersøkelsen som skulle finne ut om og hvorvidt plantevernmidler kan overføres til honning.

Han har deltatt i prosjektet, som var et samarbeid mellom Norges Birøkterlag, forskningsinstituttet NIBIO og Københavns Universitet. 

Bikuber nær sprøytede rapsåkre

Dahle fremhever at forskerne hadde undersøkt «worst case scenario», ved bevisst å velge honningprøver fra bikuber som var plassert nær sprøytede rapsåkre. 

– Her har vi bevisst oppsøkt honning fra bier på utsatte steder og til tidspunkter med størst mulighet for å gjøre funn. Vi har lett opp birøktere som har satt kubene sine inn ved rapsåkre under blomstring, og har hentet honningprøver fra disse, forklarer seniorrådgiveren. 

I 10 av 22 innsamlede prøver ble det påvist forhøyede verdier av klopyralid, noe som tilsvarer 45 prosent av prøvene. 

– Klopyralid er et aktivt stoff i ugrasmidler som brukes i noen konvensjonelt dyrkede rapsåkre, ikke alle, understreker Dahle. 

Honning kan bli påvirket av plantevernmidler

Resultatet viser at honningen kan bli påvirket av plantevernmiddelbruken. 

– Det er viktig å merke seg at den undersøkte honningen ikke er representativ for den norske honningen, legger Bjørn Dahle til.

Han legger til at Norges Birøkterlag vil bruke den nye kunnskapen til å sørge for informasjon til birøkterne om plassering av kubene.

Powered by Labrador CMS