Revidert nasjonalbudsjett 2024

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (t.v.) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (begge Sp) foreslår de første pengene for at den planlagte beredskapslagringen av matkorn kan bli virkelighet.

Foreslår første bevilgning for å komme i gang med beredskapslagring av matkorn

Regjeringen har foreslått en bestillingsfullmakt på én milliard kroner i revidert nasjonalbudsjett for at Norge kan komme i gang med beredskapslagring av matkorn i løpet av høsten. 

Publisert Sist oppdatert

I februar i fjor la Landbruksdirektoratet fram en oppfølgingsrapport som skisserte hvordan en ordning for beredskapslagring av matkorn kunne se ut. 

Ifølge den var planen å etablere en beholdning som tilsvarer to til tre måneders forbruk for hele befolkningen i Norge.

Innkjøp for 54 millioner årlig

Den store kostnaden for staten de første årene er innkjøp av matkorn, i størrelsesorden 54 millioner kroner per år, frem til ønsket lagerstørrelse er oppnådd, skriver Landbruksdirektoratet i rapporten.

Oppbyggingen av et beredskapslager av matkorn handler om
å være forberedt på det utenkelige.

Geir Pollestad, landbruks- og matminister

I driftsfasen, altså når oppbyggingen er gjennomført, vil de årlige investerings- og driftskostnader anslagsvis ligge mellom 43 og 58 millioner kroner for lagring som tilsvarer omtrent tre måneders forbruk. 

Kostnaden ved lagring av matkorn for to måneders forbruk vil trolig ligge mellom 33 og 45 millioner kroner, ifølge Landbruksdirektoratets beregning.

Skal være klart innen 2029

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett i går foreslo regjeringen en bestillingsfullmakt på én milliard kroner, slik at etableringen av beredskapslagring av matkorn kan starte opp i løpet av høsten i år. 

Oppbyggingen skal skje gradvis, med 15.000 tonn korn i året, slik at Norge innen 2029 har et beredskapslager tilsvarende tre måneders forbruk.

– Oppbyggingen av et beredskapslager av matkorn handler om å være forberedt på det utenkelige. Lageret vil være en ekstra trygghet dersom det skulle oppstå store forstyrrelser i de internasjonale handelssystemene, kombinert med svikt i den nasjonale produksjonen, understreker landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

3 millioner kroner til Dyrsku`n

Litt penger drypper det også på Dyrsku’n i Telemark. Dyrsku’n er en nasjonal arena og samlingsplass for alle som har interesse av norsk matproduksjon, handelsvirksomhet, jordbruk, skogbruk, lokalmat og reiseliv.

Regjeringen har tenkt å bevilge 3 millioner kroner, ifølge forslaget til revidert nasjonalbudsjett. 

– Da Dyrsku`n ble etablert i 1866, var det et ledd i myndighetenes arbeid med bedret matforsyning. Ap/Sp-regjeringen har som mål å øke matforsyningen med 25 prosent innen 2030. Dyrsku`n er en viktig del av denne satsingen, og får derfor 3 millioner kroner i revidert budsjett, sier Geir Pollestad.

Powered by Labrador CMS