Jordbruksoppgjøret 2024

Tor Jacob Solberg, lederen av Norsk Bonde- og Småbrukarlag, utenfor Stortinget før det ble stemt over inntektsberegningen for landbruket.

– Statens tilbud ikke godt nok for å kunne gi norsk landbruk en nødvendig ny retning

– Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør mangler kraft for å få til en nødvendig endring av matsystemet i Norge, synes Tor Jacob Solberg. Men han ser også lyspunkter, selv om avstanden mellom krav og tilbud er stor.

Publisert Sist oppdatert

Lederen av Norges Bonde- og Småbrukarlaget mener at staten skuffer med sitt tilbud til bondeorganisasjonene som ble presentert i dag.

Særlig fordi det ikke gir bonden den økonomiske tryggheten hen trenger for å kunne bidra til at landet når en selvforsyningsgrad på 50 prosent slik regjeringen ønsker.

Landbruket trenger en systemendring

– Tilbudet mangler kraft for å få gjennomført en nødvendig endring av hele det norske matsystemet, sier Tor Jacob Solberg i en kommentar til Økologisk24, kort tid etter at statens sjefsforhandler hadde presentert tilbudet i dag.

– Mat skal få rett verdi, og ikke alt skal finansieres gjennom tilskudd. Derfor trenger vi en systemendring, understreker han.

Ansvaret for overproduksjon

Tor Jacob Solberg er ikke bare skuffet over tilbudets inntektsside, men også over hvordan staten ser for seg håndteringen av overproduksjon av mat.

– Ansvaret for overproduksjon skal legges over på næringen, står det i statens tilbud. Det viser hvor låst vi er. For samtidig som næringa skal bære ansvaret for overproduksjon, får den ikke de nødvendige verktøyene for å unngå den, poengterer lederen for Norges Bonde- og Småbrukarlaget.

Teigbasert tilskudd

Av positive ting i årets tilbud trekker Solberg fram det teigbaserte tilskuddet som gjør det mulig at også det dårligste arealet kan brukes til matproduksjon.

– Når vi skal øke landets selvforsyning av mat, så har vi behov for mer areal. Det teigbaserte, altså jordbaserte tilskuddet, har derfor vært et viktig prinsipp for oss.

Markedshager

Tor Jacob Solberg er også glad for at jordbruksorganisasjonene har fått gjennomslag for sitt krav om tilskudd til markedshager som lyder på 6 millioner kroner. Kravet gjelder vanlig jordbruk, ikke økologisk landbruk.

Forsiktig økning for økologisk landbruk

I dagens tilbud fra staten til bondeorganisasjonene ligger i underkant av 168,8 millioner kroner i tilskudd til økologisk landbruk for 2025. 

Rammen for inneværende år er på 162,6 millioner. Det betyr en økning på 6,2 millioner kroner, eller et godt stykke under 4 prosent og dagens prisutvikling.

– Det er en forsiktig økning, kommenterer Solberg på spørsmål.

– I år har vi valgt å styrke den generelle økonomien gjennom kravet vårt i jordbruksoppgjøret, ikke økobøndenes spesifikt. Det fordi vi mener at den største økonomiske satsingen på økologisk landbruk vil skje gjennom økt offentlig innkjøp av mat, forklarer han. 

– Offentlig ansvar å kjøpe inn mer øko

Solberg trekker fram målet om å øke produksjonen av økologisk mat til 15 prosent av totalen og viser til « Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket » (stortingsmelding 11) som ble lagt fram i starten av mars i år. 

I den omtales blant annet behovet for å få offentlige aktører til å kjøpe inn mer norskprodusert, økologisk mat.

– Det er det offentlige som må ta ansvaret for å løfte produksjonen av økologisk mat, slår Tor Jacob Solberg fast.

Powered by Labrador CMS