Nyheter

Det er dags igjen: Matprisen ønsker tips om kandidater til årets prisutdeling.

Hvem bør knive om Norges viktigste matpris?

For ellevte gang skal Matprisen og Debio feire alle som forsker på, dyrker, yster, sanker, fisker eller serverer bærekraftige måltider – og skriver om dem. Men de trenger hjelp til å finne kandidater.

Publisert

Matprisen 2024 ønsker altså publikummets hjelp til å finne gode kandidater fra hele landet til årets prisutdeling.

Hvert år samles Matprisens fagjury for at den skal vurdere personer og virksomheter som har skilt seg ut positivt gjennom kreativitet og nyskaping for at maten vi spiser er mer miljø- og naturvennlig. Til den jobben behøver de tips for å finne alle dem som fortjener ros og oppmerksomhet.

Økologisk kollaps truer

– Det er lite vi er mer avhengig av enn maten vi spiser og den naturen maten vår kommer fra. Trusselen om økologisk kollaps og en verden som ikke kan brødfø oss, gjør det desto viktigere å løfte dem som faktisk gjør sitt for å gjøre landbruket og de andre delene av verdikjeden bærekraftig, sier juryleder Trond I. Qvale.

Matprisen arrangeres av Debio, med støtte fra aktører fra matbransjen.

Debio er en medlemsorganisasjon som skal sikre tillit og samarbeid mellom alle parter innen produksjon, omsetning og forbruk av bærekraftig økologisk mat.

Prisutdelingen skjer hvert år i november. Til den nomineres det tre kandidater til hver av kategoriene som skal gjenspeile de ulike leddene i verdikjedene for maten vi spiser, skriver Debio i en pressemelding.

Matprisen har siden 2019 funnet fram til verdige mottakere av KokkeKarlas stipend. Det går til en ung, kvinnelig kokk som bidrar til å styrke rekrutteringen til yrket og som fremmer bærekraftige måltider og norsk matkultur.

Dette er Matprisen

 • Matprisen eies av Debio. Til grunn for den ligger konseptet «Et bærekraftig måltid».
 • Matprisen var den første prisutdelingen i Norge som satte bærekraft og økologi på agendaen.

 • Siden 2014 er det blitt arrangert årlige prisutdelinger og møteplasser for mennesker med engasjement for dette.
 • Matprisen har stått i bresjen for å legge til rette for samtaler, samarbeid og kunnskapsutveksling på tvers av hele bransjen.
 • Gjennom Matprisen ønsker Debio å løfte de aktørene som går foran og som finner bærekraftige løsninger også der hvor det ikke er noe system eller politikk som bygger opp om det.
 • Siden 2014 er det blitt kåret 72 vinnere blant 210 nominerte. Mange av dem er svært synlige på dagens matarena.
 • I årenes løp har juryene vurdert over 750 bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.

Kilde: Debio

Massiv respons fra publikum

Juryen har ansvaret for å velge ut stipendmottaker, nominerte og vinnere, men de trenger innspill på gode kandidater.

Forslagene sendes digitalt i eget skjema innen 19. april.

Juryens sekretariat bistår med å samle inn informasjon om kandidatene som blir foreslått.

– Juryen har hatt stor glede av alle innspillene vi fikk tidligere. I fjor mottok vi over 180 forslag. Vi håper folk benytter muligheten til å anbefale personer som fortjener heder eller at de foreslår seg selv om føler at de er en aktuell kandidat, sier jurylederen.

Marit Kolby ble i fjor kåret til Årets formidler. Her takker hun fra scenen under utdelingen av Matprisen 2023. Foto: Magnus Gulliksen | Matprisen

Ni ulike priser

Prisen «Årets produsent» blir fra og med i år delt i to: én pris for råvareprodusenter og én for foredlere for å kunne romme det store spekteret av dyktige aktører i landet.

Det vil si at man kan bli nominert til ni ulike priser:

 • Matprisen
 • Årets utfordring
 • Årets råvareprodusent
 • Årets produsent
 • Debioprisen
 • Årets kjøkken
 • Årets storkjøkken
 • Årets salgskanal
 • Årets formidler

Kandidatene blir vurdert ut fra spesifikke kriterier for den enkelte prisen, men alle kretser rundt økologi, bærekraftig matproduksjon, modige meninger og evne til å påvirke matsystemet i en mer naturvennlig retning.

Alle priskriteriene finnes på matprisen.no.

Hver kategori har tre nominerte, unntatt «Årets utfordring», som gis til en aktør som gjør mye bra, men har et stort forbedringspotensial, og som med små grep kan utgjøre en stor forskjell mot et mer bærekraftig matsystem og forbruk. Med denne prisen ønsker juryen å sette lys på et aktuelt tema, og gi mottakeren en vennlig oppfordring til å handle mer bærekraftig.

De nominerte vil bli annonsert i løpet av høsten, og vinnerne blir kåret under prisutdelingen i Oslo 11. november.

Årets juryleder er Trond I. Qvale – bonde, bestefar og mye mer. Foto: Magnus Gulliksen | Matprisen

I juryen sitter personer med solid kompetanse innen de ulike aspektene av verdikjedene for norsk mat og drikke. Årets juryleder er som nevnt Trond I. Qvale, som til daglig er bonde, farfar og samfunnsdebattant.

Med seg har han:

 • Arnt Steffensen, kokk og leder av Kost- og ernæringsforbundet
 • Eivind Haalien, kategorisjef lokalmat og spesialiteter i NorgesGruppen
 • Ingri R. Guren, bonde på Kure Vestre
 • Johanna Petterson Utvær, kokk og tidligere mottaker av KokkeKarlas stipend
 • Jonathan Kolbu, kokk og drifter av flere personalrestauranter i 4Service
 • Mikael Svensson, kokk og driver av Kontrast, Avalon og b.culture
 • Selje Lyngset, sommelier, agronom og prosjektleder for Juniorkokk i jobb.
Powered by Labrador CMS