Forskrift på høring

Foreløpig kan det bare godkjennes økologiske sorter av noen få arter. Det skal det bli en endring på.

Mattilsynet foreslår egne bestemmelser
om økologiske plantesorter

Mattilsynet har foreslått å ta egne bestemmelser om økologiske plantesorter inn i forskrift om prøving og godkjenning av plantesorter. Forslaget er blitt sendt ut på høring, med frist 15. august.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget om å ta inn egne bestemmelser om økologiske plantesorter som er spesielt godt egnet for økologisk produksjon, bygger på to EU-direktiver.

Foreløpig kan det bare godkjennes økologiske sorter av noen få arter, opplyser Mattilsynet i høringsbrevet. Dette er bygg, mais, rug, hvete, gulrot og knutekål. Disse artene er tatt inn i et nytt vedlegg til forskriften.

Økologiske plantesorter – ny mulighet?

Nye sorter av jordbruksvekster (korn, fôrvekster og poteter) skal prøves i tre år i offisiell verdiprøving før de kan vurderes godkjent for opptak på norsk offisiell sortsliste. Verdiprøvingen skal sikre at nye sorter er bedre enn sortene som allerede er på markedet i minst én egenskap.

EU-direktivet 2022/1647 om økologiske plantesorter av jordbruksvekster inneholder krav om at verdiprøvingen av økologiske plantesorter skal gjøres på økologisk drevet jord. Hvis dette ikke er mulig å få til, kan den utføres på jord med liten bruk av innsatsvarer, eller det kan inngås avtaler med andre land om utprøvingen. 

Disse kravene retter seg mot myndighetene og er ikke nødvendige å ha med i forskriften, opplyser Mattilsynet.

De viktigste endringene

Her er de viktigste forslagene til endring i forskriften:

  • innføring av bestemmelser om økologiske plantesorter
  • regelrydding av vilkårene for godkjenning av plantesorter
  • regelrydding av vilkårene for fastsettelse av sortsnavn.

På vegne av Landbruks- og matdepartementet har Mattilsynet altså sendt forslaget til endringene ut på høring. Svarfrist er 15. august. 

Powered by Labrador CMS