Tilskuddsordninger

Rundt to tredjedeler av gjødsla som leveres til biogassanlegg, kommer fra storfe, én tredjedel fra svin og noe fra fjørfe og sauer.

Stadig mer husdyrgjødsel blir til biogass

I 2024 er det blitt utbetalt 15,6 millioner kroner i tilskudd for levering av 137.000 tonn husdyrgjødsel til biogassanlegg i Norge. Oppslutningen har økt kraftig gjennom ti år med tilskudd.

Publisert

I 2022 utgjorde utslipp fra gjødsellager 12 prosent av totalen fra jordbruket. Husdyrgjødsel som går til biogassproduksjon, sørger for utslippskutt, understreker Landbruksdirektoratet.

Mest fra storfe og svin

Husdyrgjødsel på lager har et energitap i form av metan, som i biogassanlegg samles opp og utnyttes som fornybar energi. Rundt to tredjedeler av gjødsla som leveres, er fra storfe, og én tredjedel fra svin. Det leveres også noe fjørfe- og sauegjødsel. 

Reduserte utslipp fanges opp ved beregningene for jordbrukssektoren i det nasjonale klimagassregnskapet.

–Dette er et viktig tiltak for å begrense klimagassutslippene fra jordbrukssektoren, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet. 

I tillegg er biogass sirkulær bioøkonomi i praksis, understreker hun. Landbruket leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg, og får biorest/biogjødsel i retur som brukes på jordene.

Kartet viser hvor det er etablert biogassanlegg i Norge. Tall i parentes er antall foretak som leverte husdyrgjødsel til anlegget i 2023.

Stadig flere nye biogassanlegg

Biogassproduksjon av husdyrgjødsel er enda relativt nytt i Norge, men noen enkeltanlegg har vært drevet lenge og vært til inspirasjon for andre. De siste årene har flere produksjonsanlegg kommet til, noe som har vært en viktig driver for å øke utnyttelsen av husdyrgjødsla, fremhever direktoratet i en pressemelding.

Den Magiske Fabrikken i Vestfold er største mottaker av gjødsel og står for nær halvparten av gjødselmengdene til sin biogassproduksjon. 

Renevo er et større anlegg som er etablert i Vestland fylke. I tillegg er det etablert grendeanlegg og flere gårdsanlegg de siste årene.

Betydelig økning det siste tiåret

Oppslutningen om tilskuddsordningen har økt betydelig de siste årene. I 2023 mottok Landbruksdirektoratet 74 søknader, og det ble utbetalt rundt 13,1 millioner kroner i tilskudd. 

I 2024 er det blitt mottatt 83 søknader, og det er blitt utbetalt 15,6 millioner kroner i tilskudd for 137.000 tonn som ble levert i fjor.

Powered by Labrador CMS