Danmark:

Utdelerne av Matprisen vil ha mer norsk, økologisk frukt og grønt i butikk, og ga årets utfordrer-pris til Nordgrønt og Gartnerhallen.

Utfordret Gartnerhallen og Nordgrønt

Matprisen ga i år prisen Årets utfordring til Gartnerhallen og Nordgrønt, med ønske om økt tilgang på norsk, økologisk frukt og grønt.

Publisert Sist oppdatert

Med økende etterspørsel etter frukt og grønt, og vegetariske og økologiske alternativer, er det behov for å styrke verdikjeden for norsk frukt og grønt, mener utdelerne av Matprisen. De påpeker at årets vinnere står i en særstilling, med både produkter og kompetanser vi trenger mer av.

«Juryen for Matprisen forventer at de som står aller nærmest bonden, og som skal tilpasse tilbud og etterspørsel, tar et særskilt ansvar. Spesielt for å invitere til økt samarbeid og åpenhet i verdikjeden, og for å øke tilgangen på norsk økologisk frukt og grønt. Nulltoleranse for svinn på frukt og grønt er også et felles anliggende som kommer hele verdikjeden og kloden til gode», skriver juryen, og legger til at de stoler på at mottakerne av prisen tar utfordringen i å målbære medlemmenes sak, og gjør sitt for å sikre at råvarene kommer opp av jorda og ut på bordet.

Gartnerhallen: Tar utfordringen

– Vi i Gartnerhallen tar selvsagt utfordringen. Å målbære medlemmenes sak, og sørge for at råvarene kommer trygt fra jord til bord, ligger til grunn for selve formålet vårt som samvirke. Det ligger mye arbeid og stor innsats bak hver eneste gulrot eller tomat som produseres, og målet vårt er at all produsert mat skal komme til nytte, sier organisasjonssjef Gunn Jorunn Sørum til Dagligvarehandelen.

Hun mener at potensialet for vekst og økt produksjon av norsk frukt og grønt er stort, men det avhenger av at alle ledd på veien fra jord til bord jobber sammen.

– Vi vil selvsagt gjøre vår del av jobben, og bidrar gjerne til å styrke og videreutvikle verdikjedesamarbeidet, fortsetter hun, men understreker at vi ikke må glemme den ekstreme kostnadsveksten for alle sentrale innsatsfaktorer som bøndene opplever nå.

– Vi er glade for at regjeringen stilte opp når det så som aller mørkest ut, og sikret en bedre strømstøtteordning for jordbruket. På grunn av dette, og en enorm innsats fra landets grøntprodusenter, har vi i Gartnerhallen klart å få så godt som alt av årets avlinger trygt fra jord til bord, fastslår Sørum.

Nordgrønt vil øke norsk-andelen

Nordgrønt er produsentene som leverer frukt, grønt og bær til Coop, dagligvareaktøren med både størst norsk-andel og høyest økologisk andel.

– Nordgrønt og Coop arbeider aktivt for å øke den norske andelen av frukt og grønt, både gjennom Forum for Norsk Grønt, i dialog med politikere, samt gjennom salgsfremmende tiltak før, under og etter handel i butikk, forteller Nordgrønt-sjef Johan Presthus.

Han mener økt norsk-preferanse hos forbrukerne i stor grad handler om å utvikle og presentere produkter som smaker bedre, fremstår ferskere og er tilpasset den enkelte kundes behov – til konkurransedyktige priser.

– Slik vi ser det, er det å legge til rette for økt forbruk et delt ansvar mellom myndigheter, produsenter, handelsledd og forbruker – med utgangspunkt i forbrukeren, sier Presthus.

Norgrønt produserer i henhold til produksjonsplaner som lages i samarbeid med Coop, og som tar utgangspunkt i historiske salgstall og kundebehov. Pandemien og endringen i forbrukermønsteret og etterspørselen de siste to årene, samt høye strømpriser og den siste tids endring i forbrukernes kjøpekraft, gjør det ekstra krevende å planlegge for fremtiden, understreker Presthus.

Powered by Labrador CMS