NIBIO-rapport

Det ble gjort funn i hele 79 prosent av de pelleterte organiske gjødselvarene, viser NIBIOs undersøkelse.

Rester av plantevernmidler
funnet i organisk gjødsel 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har analysert prøver av 60 organiske gjødselvarer som finnes på det norske markedet. I 48 prosent av de norske og 64 prosent av de importerte gjødselvarene ble det funnet rester av plantevernmidler.

Publisert Sist oppdatert

I 2023 ga Mattilsynet NIBIO i oppdrag å analysere prøver av organiske gjødselvarer, hovedsakelig basert på husdyrgjødsel, kjøkken- og matavfall, hage- og parkavfall, halm og kompost.

Bakgrunnen for dette var tidligere funn av problematiske rester av visse ugrasmidler i plantenæring, godkjent for økologisk dyrking.

Nå er rapporten over undersøkelsen klar.

– Det ble gjort funn i 48 prosent av de norske gjødselvareprøvene og 64 prosent av de importerte prøvene, forteller forsker Marit Almvik som har hatt ansvaret for rapporten.

Det var Marit Almvik som har hatt ansvaret for rapporten om undersøkelsen.

Dessuten ble det gjort funn i 79 prosent av de pelleterte organiske gjødselvarene og 75 prosent av de flytende gjødselvarene, mens det bare ble gjort funn i 17 prosent av prøvene av dyrkingsmedium/kompost. 

– Det ble altså gjort flest funn i pelleterte produkter, og færrest i dyrkingsmedium/kompost, poengterer Almvik.

Totalt 32 ulike plantevernmidler og metabolitter av plantevernmidler ble påvist i ulike typer organiske gjødselvarer.

Klopyralid – det brysomme stoffet

Restnivåene av ugrasmidlet klopyralid i flytende organiske gjødselvarer på det norske markedet var mye lavere i 2023, sammenlignet med funn i 2021. 

– Det tyder på et målrettet arbeid hos gjødselvarenæringen for å redusere risikoen for rester av klopyralid i produktene, understreker Marit Almvik. 

– Aminopyralid ble ikke påvist. Det var ingen funn av pyralider i prøver av dyrkingsmedium/kompost. Derimot var det mange funn av klopyralid i pelleterte organiske gjødselvarer i 2023, legger hun til.

De påviste konsentrasjonene av andre typer plantevernmidler i gjødselvarene var lave, og er sammenlignbare med konsentrasjonene som påvises i plantevernmiddelbehandlet jordbruksjord i Norge ved starten eller slutten av sesongen, skriver NIBIO-forskeren på instituttets nettsider. 

Ved bruk blandes gjødselvarene inn i jorda, og plantevernmiddelrestene blir ytterligere fortynnet. Det var flest funn av soppmidler.

Potensielle problemer

For yrkesutøvere som bruker organiske gjødselvarer, kan imidlertid påviste plantevernmiddelrester føre til problemer, understreker Marit Almvik. 

Totalt 60 ulike typer av organiske gjødselsvarer som finnes på det norske markedet, er blitt testet for rester av plantevernmidler.

Dersom gjødselen inneholder plantevernmidler som ikke er godkjent brukt i kulturer som skal bli til mat, kan funn av plantevernmiddelrester i maten føre til anklage om feil bruk. 

I økologisk produksjon er problemet det samme, om omsatte matvarer får påvist rester av plantevernmidler som ikke er tillatt i produksjonen. 

Mangler i regelverket

Gjødselvareforskriften angir ikke grenseverdier for plantevernmiddelrester i organiske gjødselvarer. 

Det er problematisk at den som produserer eller omsetter produkter i henhold til gjødselvareforskriften, er forpliktet til å «begrense og forebygge at produktet inneholder […] plantevernmidler eller andre miljøfremmede organiske stoffer i mengder som kan medføre skade på helse eller miljø ved bruk», uten at man vet hva som er skadelige mengder, poengterer forskningsinstituttet. 

Basert på funnene i prøvene fra 2023 anbefaler NIBIO et søkespekter på minimum 39 plantevernmidler, metabolitter/nedbrytingsprodukter av plantevernmidler og noen plantetoksiner.

Forsker Marit Almvik med et begerglass med flytende organisk gjødsel.
Powered by Labrador CMS