Bruk av plantevernmidler

Bruken av kjemiske plantevernmidler varierer sterkt. Det er nemlig stor forskjell mellom åker og eng, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

En tredjedel av jordbruksarealet i Norge sprøytes med kjemiske plantevernmidler

En tredjedel av alt jordbruksareal i landet ble sprøytet i 2022, viser ferske SSB-tall. Andelen på rundt 32 prosent har ligget nesten uendret i en årrekke.

Publisert Sist oppdatert

Den ferskeste undersøkelsen er den åttende i sitt slag og gjelder bare vekster som dyrkes på friland, poengterer Statistisk sentralbyrå (SSB) i rapporten «Planteverntiltak i jordbruket i 2022». Planteverntiltak i veksthus blir kartlagt i en separat undersøkelse.

Plantevernmidler er kort forklart en felles betegnelse på produkter som verner mot skadedyr, sopp og ugras som skader planter – og stoffer som brukes til vekstregulering og biologiske bekjempningsmidler.

Resultatene tjener som en viktig del av informasjonsgrunnlaget for å vurdere og begrense helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidler.

I denne sammenheng kan det være verdt å nevne at  økologisk mat blant annet betyr minimal bruk av tilsetningsstoffer og ingen bruk av kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske plantevernmidler, ifølge Debio.

Funnene for 2022 viser at 32,1 prosent av jordbruksarealet i drift ble behandlet med plantevernmidler i 2022. Det utgjorde litt over 3 millioner dekar av totalt rundt 9,4 millioner dekar. 

Store forskjeller mellom åpen åker og eng

Bruken av kjemiske plantevernmidler varierer sterkt. Det er nemlig stor forskjell mellom åker og eng. Mens hele 91 prosent av åpen åker ble behandlet med pesticider i 2022, var andelen på bare 5,7 prosent i eng til slått og beite.

Andelen av jordbruks­arealet som minst én gang ble sprøytet med plante­vern­midler varierte fra 70 prosent (oljevekster) til nesten 98 prosent (kepaløk, poteter, gulrot).

Fakta om planteverntiltak i jordbruket

  • I året 2000 tok daværende Statens landbrukstilsyn (nå Mattilsynet) initiativ til å undersøke bruken av kjemiske plantevernmidler i norsk jordbruk. Det skjedde som en oppfølging av  handlingsplanen for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler.  
  • Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som skulle ta seg av de jevnlige undersøkelsene.
  • Den første ble gjennomført i 2001/2002, etterfulgt av nye kartlegginger i 2003, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 og 2023. 
  • Undersøkelsen for 2022 ble ført i pennen av seniorrådgiverne Per Amund Aarstad og Berit Bjørlo i SSB.
  • Den gjelder vekstene potet, kepaløk, hodekål, gulrot, jordbær, eple, eng og beite, bygg, havre, vår­hvete, høst­hvete og olje­vekster. 
  • Undersøkelsen for 2022 omfattet 96 prosent av jordbruks­arealet. Populasjonen var de 36.257 jordbruks­bedriftene som søkte produksjons­tilskudd per 1. oktober i 2022. Brutto­utvalget omfattet 4.097 bedrifter.

Kilde: SSB

Når tallene tolkes, kan det være lurt å holde tunga rett i munnen, minner seniorrådgiver Per Amund Aastad i SSB om. Bruken av plante­vern­midler kan nemlig variere betydelig fra et år til et annet, hovedsakelig avhengig av vær­forholdene.

De «klassiske» kjemiske stoffene som brukes for behandling av frukt og grønt, er ugrasmidler, soppmidler og skadedyrmidler. Dessuten brukes såkalte vekstregulerende midler, hovedsakelig som stråforkortere i korn.

311 tonn sprøytemidler totalt

Det totale forbruket av kjemiske sprøytemidler i norsk jordbruk lå på 311 tonn i 2022, viser SSB-tallene.

Ugras­midler utgjorde hele 64 prosent av det totale forbruket, mens soppmidler sto for rundt 20 prosent. Skade­dyr­midler ble det brukt lite av  –  i underkant av 2 prosent. Andre midler, som i all hovedsak omfatter strå­forkortings­midler i korn, stod for nesten 14 prosent av forbruket i 2022.

Det totale forbruket av plante­vern­midler i jordbruket økte fra 2017 til 2022, men det ble likevel brukt mindre enn i de fleste av årene som er undersøkt utenom 2008 og 2017, presiserer SSB i rapporten.

Integrert plantevern

Undersøkelsene for 2017 og 2022 omfattet for øvrig også såkalt integrert plantevern.

Det består av en rekke tiltak som benyttes for å redusere avhengigheten av kjemiske plantevernmidler, heter det videre i rapporten.

For eksempel benyttet minst 90 prosent av jordbruksbedriftene med gulrot, hodekål, jordbær, kepaløk, havre, høsthvete, vårhvete og oljevekster forebygging av problemer.

Det skjedde gjennom vekstskifte, resistente arter/sorter, god dyrkingsteknikk, tilpasset gjødsling, drenering, bevaring av nytteorganismer, godt renhold og tilsvarende tiltak.

Powered by Labrador CMS