Restavfall

Fra 1. januar neste år av blir det nye krav til kildesortering av tekstilavfall.

Nye krav til kildesortering av tekstiler

Fra årsskiftet av blir det nye krav til kildesortering, separat innsamling og materialgjenvinning av tekstilavfall i Norge. Da må alle kommuner og bedrifter også samle inn tekstiler som kastes.

Publisert Sist oppdatert

Hvert år havner omtrent halvparten av brukte tekstiler i søpla.

– Det er et stort problem at det produseres, forbrukes, og kastes altfor mye klær i dag, mener  klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Nå stilles det derfor krav til kommuner og virksomheter for at tekstilavfall skal samles inn separat og ombrukes eller materialgjenvinnes, skriver departementet i en pressemelding.

Fra 1. januar neste år blir det nye krav til kildesortering, separat innsamling og materialgjenvinning av tekstilavfall. 

De nye reglene innebærer at alle kommuner og virksomheter får plikt til å sørge for at disse avfallstypene samles inn separat, og at de må forberede avfallet til ombruk eller materialgjenvinning.

Klima- og miljødepartementet

I dag er det krav om at mat og plastavfall samles inn separat. Nå skal også tekstiler, glass, metall, papp og papir kildesorteres og samles inn. 

Målet er at mer av avfallet kan brukes på nytt, eller at materialene kan gjenvinnes.

Gjennom de nye reglene gjennomfører Norge krav i EUs rammedirektiv om avfall.

Plikt til å samle inn

De nye reglene innebærer at alle kommuner og virksomheter får plikt til å sørge for at disse avfallstypene samles inn separat, og at de må forberede avfallet til ombruk eller materialgjenvinning.

Avfallet skal i utgangspunktet samles inn der folk bor og jobber, med unntak for blant annet tekstilavfall. Her kan avfallet samles inn via returpunkter eller kommunens gjenbruksstasjoner.

– Tidligere i år la vi frem en handlingsplan for sirkulærøkonomi, og nå følger vi opp. Hvis vi klarer å kildesortere mer, får vi mindre restavfall, og mer materialer kan brukes i nye produkter. For å få til det, er det viktig at tekstiler sorteres ut og samles inn separat, sier klima- og miljøministeren.

Endringene gjelder fra årsskiftet, bortsett fra endringene for innsamling av glass- og metallemballasje som vil gjelde fra 1. juli 2025.

Størst endring for tekstiler

For husholdningene vil ikke dette utgjøre store endringer. Mange kommuner har allerede kildesortering av avfallstypene som omfattes av de nye reglene, poengterer Klima- og miljødepartementet. 

Også utenfor tettbebygde strøk er det vanlig med separat innsamling av glass- og metallemballasje.

Den største endringen blir derfor for tekstilavfall fra husholdningene, som ikke lenger skal kastes i restavfallet, men kildesorteres. 

Miljødirektoratet vil utarbeide en veiledning om disse endringene. Analyser viser at omtrent halvparten av tekstilavfallet som i dag ender i restavfallet, kunne blitt brukt på nytt, reparert eller materialgjenvunnet.

Bringeordning for bedrifter

For virksomheter kan separat innsamling av utsortert papp og papir, glass- og metallemballasjeavfall skje ved en såkalt bringeordning. Her vil det ikke stilles krav til henteordning, heter det videre i pressemeldingen. 

Det stilles heller ikke krav til hvor høy grad av kildesortering virksomhetene må oppnå, slik som for kommunene.

Powered by Labrador CMS