Egenprodusert fôr

Den som kjøper økologisk grovfôr må forsikre seg om at selgeren er kontrollert og godkjent av Debio.

Distributører av økologisk grovfôr
trenger godkjenning av Debio

Virksomheter som selger økologisk grovfôr som de ikke har produsert selv, utfører en kontrollpliktig aktivitet. Den som kjøper økologisk grovfôr må derfor forsikre seg om at selgeren er kontrollert og godkjent av Debio.

Publisert Sist oppdatert

Når Debio gjennomfører en revisjon, må kjøperen kunne dokumentere at leverandørsertifikatet fra virksomheten de har kjøpt grovfôr fra, er kontrollert.

Navn på leverandørsertifikat og avsender av faktura for grovfôret må samsvare, opplyser Debio. 

Grovfôr som er blitt kjøpt fra virksomheter hvor leverandørsertifikat ikke samsvarer med selger av fôret, regnes som ikke-økologisk grovfôr, understreker Debio.

Strengere krav til egenprodusert  fôr

I økologisk husdyrproduksjon er det et mål å være selvforsynt med økologisk fôr i størst mulig grad. Fra 1. januar  i år økte krav til andel egenprodusert fôr til drøvtyggere, opplyser Debio.

For kraftfôrkrevende produksjoner, som fjørfe og svin, er selvforsyningsgraden fortsatt 30 prosent egenprodusert fôr. Det er ikke nødvendigvis gitt at det er mulig å produsere råvarene til fôret på samme gård som husdyrproduksjonen foregår, skriver selskapet på sine nettsider. 

For å sikre at fjørfe og svin skal kunne produseres økologisk også i deler av landet hvor kornproduksjon ikke er mulig, er det fastsatt at fôr, produsert i Norge og nærliggende områder i Norges naboland, skal kunne medregnes i selvforsyningsgraden.

Økt selvforsyningsgrad

Fra 1. januar 2024 av ble prosentandelen for drøvtyggere og hest forhøyet til 70 prosent. Fôret skal komme fra egen bedrift eller, hvis dette ikke er mulig, være produsert i samarbeid med andre produksjonsenheter som produserer økologisk fôr eller fôr i karens, fra samme region. 

Her medberegnes både grovfôr og kraftfôr levert fra kraftfôrleverandør, understreker Debio.

Powered by Labrador CMS