Nyheter

Nynke van Schaik fra Myrdal gård ysteri er bare ett eksempel på en vellykket satsing på lokal mat. Her er hun fotografert foran gårdens premierte gullost Ibex under den internasjonale mat- og reiselivsmessen Grüne Woche i 2023.

Vil lage oppskrift for mer lokalmat
og ber om innspill

Norsk lokalmat er i vinden. For å sikre videre vekst, vil Landbruks- og matdepartementet lage en egen oppskrift for mer lokalmat – og ber aktørene komme med innspill.

Publisert Sist oppdatert

­Under den internasjonale mat- og reiselivsmessen Grüne Woche i Berlin i januar i år, kom landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) med en gladnyhet til dem som satser på og liker lokalmat og lokal drikke.

Omsetningsmålet på 10 milliarder kroner, som skulle nås i løpet av 2025, hadde allerede blitt nådd i slutten av 2023. Den lå på 11,8 milliarder kroner, et godt stykke over grensen som hadde blitt utpekt.

Hvordan nå 25 milliarder?

Dermed pekte regjeringen mot et nytt, enda mer hårete mål: 25 milliarder i omsetning innen 2035.

Satsingen er en oppfølging av løftet i Hurdalsplattformen hvor de to regjeringspartiene skriver at de vil stimulere til økt produksjon og omsetning av lokalmat, lokal drikke og økologisk mat.

Målet er dessuten en del av regjeringens Meld. St. 11 (2023-2024) Strategi for økt sevforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket. Meldingen ble lagt fram for Stortinget 8. mars i år.

Ut etter utfordringer og løsninger

For å kunne nå det nye omsetningsnivået på 25 milliarder kroner innen 2035, vil regjeringen lage en egen oppskrift for mer lokalmat. For å få til den, vil regjeringen gjerne ha med dem som vet hvor skoen trykker.

Pollestad inviterer derfor organisasjoner i næringslivet og andre interesseorganisasjoner til et møte 5. april i Landbruks- og matdepartementet.

Aktørene er blitt bedt om å peke ut konkrete utfordringer for produksjonen av lokal mat og drikke og foreslå tiltak som vil kunne rydde disse utfordringene av veien.

Spørsmålene de blant annet skal svare på, er følgende:

  • Hva er utfordringene for lokalmatnæringen i dag, og hva skal til for å få en positiv utvikling framover?
  • Hvordan kan man sikre forbrukere i hele landet tilgang til lokal mat og drikke?
  • Hvordan kan virkemiddelapparatet innrettes for å støtte opp under omsetningsmålet?

Vil ha produsenter over hele landet

Geir Pollestad hadde med seg en næringslivsdelegasjon til stormessen i den tyske hovedstaden. Under arbeidsmøtet understreket han blant annet at «målet må være å ha lokalmatprodusenter og produsentmiljøer over hele landet».

– Vi må legge til rette for generasjonsskifter og trygge koblingen mellom råvareproduksjon og ferdig produkt. Økt produksjon av lokalmat vil bidra til å styrke selvforsyningen i Norge, sa han.

Powered by Labrador CMS