Internationale mat- og reiselivsmesse

Partene i årets jordbruksoppgjør er blitt enige om å evaluere den norske deltakelsen i den internasjonale messen Grüne Woche i Berlin.

Norges deltakelse i Grüne Woche i Berlin
skal evalueres på nytt

Staten og jordbruksorganisasjonene er blitt enige om en ekstern evaluering av Norges deltakelse i den internasjonale mat- og reiselivsmessen Grüne Woche. Det blir den tredje evalueringen i sitt slag.

Publisert

Under årets jordbruksoppgjør er partene blitt enige om å se nærmere på norsk deltakelse på stormessen i den tyske hovedstaden etter koronapandemien.  

Internationale Grüne Woche (IGW) er organisert som et prosjekt og finansieres over jordbruksavtalen, som en del av «Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping».

Flere årsaker

Det er flere årsaker til en ny evaluering av norsk deltakelse, etter 2012 og 2017, går det fram av sluttprotokollen fra forhandlingsmøtene. 

Både utviklingen på lokalmat- og reiselivsområdet i stort, innspill fra de ulike mat- og reiselivsregionene og utviklingen av Messe Berlin tilsier at det er behov for en ny gjennomgang, blant annet for å vurdere framtidig innretning av prosjektet. 

Det nye omsetningsmålet for lokal mat og lokal drikke, samt oppfølgingen av det, må også være viktig for prosjektets fremtid, understrekes det i protokollen.

Det er Innovasjon Norge som igjen skal holde i den eksterne evalueringen. 

Gir Grüne Woche valuta for pengene?

Partene i jordbruksoppgjøret legger til grunn at det innhentes informasjon fra et bredt utvalg aktører. 

Evalueringen skal gi svar på følgende punkter: 

  • I hvilken grad har IGW-prosjektet bidratt til å nå målene som er satt for messedeltakelsen? 
  • I hvilken grad har det bidratt til langsiktig nettverksbygging og samarbeid på tvers av regioner, fylker og næringer, og mellom nasjonale aktører? 
  • Er Grüne Woche fortsatt en egnet arena for å styrke omdømmet til og videreutvikle Norge som matnasjon? 
  • Er ressursbruken i prosjektet i samsvar med nytteverdien? 
  • Finnes det arenaer i Norge, nasjonalt eller regionalt, som kan ivareta hele eller deler av dagens satsing? 
  • Hvilke eventuelle endringer av IGW-prosjektet bør gjøres for å bedre måloppnåelsen for messedeltakelsen, innretningen av prosjektet, og framtidig ressursbruk?
Powered by Labrador CMS